FJALOR

FJALOR ENG-ALB

LingvoSoft English - Albanian

Shqip Fjalor i prodhuar nga LingvoSoft.Është shumë efikas për mesimin e gjuhës angleze English Dictionary produced by LingvoSoft.It's very efficient for learning english language. Serial Number:...

FJALOR 5 GJUHËSH

FJALOR 5 GJUHËSH:

Shqip Fjalor i përkthyer nga 5 gjuhë: Shqip| Anglisht| Gjermanisht| Frëngjisht| Italisht. English The dictionary translating of 5 languages: Albanian| English| German| French|...

FJALOR SHQIP - SHQIP

FJALORI ELEKTRONIK SHQIP - SHQIP

Shqip Fjalori elektronik  Shqip - Shqip English The electronic dictionary Albanian - Albanian ____________________________________________________________________ DownloadKS...