FJALOR 5 GJUHËSH:

FJALOR 5 GJUHËSH:Shqip

Fjalor i përkthyer nga 5 gjuhë: Shqip| Anglisht| Gjermanisht| Frëngjisht| Italisht.

English
The dictionary translating of 5 languages: Albanian| English| German| French| Italian.

_________________________________________________________________________
DownloadKS                                                        Shkarko falas (TORRENT)