MSN POLYGAMY 2.0

MSN POLYGAMY 2.0


Msn Polygamy është patch që shërben për të shumuar Msn (Multi MSN)
Instalimi:
1.Instaloni Msn Polygamy
2.Hapni programin
3.Klikoni allow it që të aktivizoni
Shënim:Për të aktivizuar programin duhet të mbyllni të gjithë Messenger-in...

____________________________________________________________________
DownloadKS                                                                            Shkarko falas