Microsoft Genuine: Corrupted

Microsoft Genuine: Corrupted


Nëse në kompjuterin tuaj është korruptuar Microsoft Genuine Software atëherë edhe mund ta riparoni...
Riparimi mund të bëhet duker ndryshuar serial key të Windows XP.
Mund të instaloni këtu falas:

Windows XP Changer Key
                     Shkarko falas.zip
Serial Key Windows XP  - 3KFB7-X2Q3M-6MWFX-W2Y7V-C7M9D

Apo nëse dëshironi që mos ti ndërroni serial key Windows XP korruptimin mund ta fshijmë edhe me anë të RemoveWGA v1.2
Mund ta instaloni këtu falas

RemoveWGA v1.2
                                         
Shkarko falas.zip
____________________________________________________________________
Postuar nga: XIMMI