Microsoft

Windows XP (Service Pack 3)

Service Pack 3

Çka është Windows XP Service Pack 3 (SP3) ? Windows XP Service Pack 3 (SP3) është një përditësim i rëndësishëm që përfshin sigurinë lëshuar më parë, performanca, dhe më të reja stabilitet për...

GENUINE MICROSOFT SOFTWARE:CORRUPTED

Microsoft Genuine: Corrupted

Nëse në kompjuterin tuaj është korruptuar Microsoft Genuine Software atëherë edhe mund ta riparoni... Riparimi mund të bëhet duker ndryshuar serial key të Windows XP. Mund të instaloni këtu...