LingvoSoft English - Albanian

LingvoSoft English - AlbanianShqip
Fjalor i prodhuar nga LingvoSoft.Është shumë efikas për mesimin e gjuhës angleze

English
Dictionary produced by LingvoSoft.It's very efficient for learning english language.

Serial Number: BD9LQ-P8YF4-4YJV9-4LT5U-K84Y3
_____________________________________________________________________
DownloadKS                                                                             Shkarko falas